Jack

Biografie

Kunstenaar Jack Liemburg onderscheidt zich door creatieve uniciteit met een symbiose van fotografische schilderkunst en combineert dit met zijn voorliefde voor groteske monumentale onderwerpen en de kwetsbare rauwe schoonheid van het alledaagse. Niets is wat het lijkt en zonder conventies plooit Jack als een sjamaan gewapend met symbolische trommels en ongekend kleurenpalet de wereld in een schouwspel waarin de kijker als een ontdekkingsreiziger wordt meegevoerd naar onbekende dimensies waarin de fantasie tot volle wasdom kan komen. Ieder kunstwerk van Jack is een belevenis, een dynamisch avontuur dat je in vervoering brengt, een blueprint van the dark & the bright side of the moon, energetisch en poëtisch tegelijk. Een handreiking om met de niet alledaagse werkelijkheid in contact te komen met de kennis en kracht van andere werelden waarmee we veelal onbewust in verbinding staan. Jacksart herenigt het bovennatuurlijke en alledaagse in zijn fascinerende kunstwerken, onnavolgbaar zoals alleen Jack dat kan.

 


Nederlands

Jack Liemburg is al ruim tien jaar kunstenaar en performer van modern art. Op geheel eigen wijze worden alledaagse thema’s vertaald op voornamelijk grote linnen doeken. Op basis van eigen gevoelens en denkbeelden ontstaan kleurrijke creaties met een grote herkenbaarheid. De stijl uit de beginperiode lijkt veel op Lucebert, tegenwoordig heeft Jack een eigen stijl ontwikkeld met een combinatie van (eigen) fotografie en schilderkunst.

Vrij werk en op bestelling

Jack produceert zowel vrij werk als kunst op bestelling. De jaarlijkse productie beslaat zo’n 200 tot 300 doeken. Deze vinden hun weg naar de particulier en de laatste jaren steeds meer naar de internationale kunstbeleggers. Ook hangen zijn kunstwerken In steeds meer binnen- en buitenlandse galerieën.
Van het maken van een klein kunstwerk voor een particulier als werken op bestelling voor bekende Nederlanders zoals bijvoorbeeld Max Verstappen en Danny en Daley Blind, voor Jack maakt het niet uit: hij geniet van ieder werk dat hij mag maken. Huisstijl, kleur, foto’s en inspiratie van de opdrachtgever worden omgezet in een geheel eigen en persoonlijk kunstwerk.

Bedrijfsuitjes en workshops

Bijzonder is dat Jack in zijn 800 m2 grote atelier op de woensdag- en vrijdagmiddag tijd vrij maakt voor workshops. Onder zijn deskundige leiding leren deelnemers om zelf hun creativiteit om te zetten in een persoonlijk schilderij. Op verzoek geeft Jack geeft ook performances voor groepen particulieren en bedrijven als teamuitje.
Op de vraag ‘waar staat Jacksart over drie jaar’ geeft hij het volgende antwoord: “Geen idee! Voor een kunstenaar is dit een lastige vraag. Een bedrijf kan b.v. als doelstelling hebben: 10% meer omzet. Een kunstenaar kan zijn eigen inspiratie niet plannen. Ik maak nu andere kunstwerken dan een paar geleden en over drie jaar maakt ik waarschijnlijk weer wat anders. Wat ik sowieso leuk vind zijn grote werken. Zo mocht ik een keer een doek maken van 3 bij 10 meter voor een handelsmissie naar China. Het lijkt me ook ontzettend gaaf om een Formule 1 auto compleet te restylen of om shirts van bekende voetbalclubs onderhanden te nemen”.

Exportlanden: Qatar, Oman, Verenigde Staten, China en alle landen in Europa waarvan Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk het belangrijkst zijn.

 


English

Jack Liemburg has been an artist and performer of modern art for over 10 years. In his own unique way he translates themes from everyday life to big linen canvasses. Colorful creations with a lot of recognizability emerge based on his own feelings and mindset. His initial style had a lot of similarities with Lucebert, these days Jack developed his own style using a combination of (his own) photography and paintings.

Freestyle work and commissions

Jack produces both freestyle work as well as commissions. Yearly production is about 200 to 300 canvasses. These find their way to individuals and the past few years more and more to international art traders. His work can also be found in more and more inland- and foreign galleries.

From making a small piece of art for a private customer to commissions by famous Dutchmen as Max Verstappen and Danny & Daley Blind, it does not matter to Jack: he enjoys each piece of art he gets to make. Corporate identity, color, pictures and inspiration by the commissioner are transformed in a very personal piece of art.

Business trips and workshops

Remarkably Jack makes room for workshops in his 800 m2 big atelier on the Wednesday- and Friday afternoons. Under his professional tutelage students will learn how to use their own creativity to produce a personal painting. On request Jack will give performances for groups of individuals and companies as a business trip.

Answering the question ‘where is Jacks art in three years’, he responds: “I don’t know! This is a tough question for an artist. A company, for example, can have a goal of 10% more revenue. An artist can’t plan his own inspiration. I produce different art than a few years ago and in three years I might be producing something totally different. What I always like is big pieces. One time I was asked to produce a big canvas of 3 by 10 meters for a trade mission to China. I also think it would be fantastic to completely restyle a Formula 1 car sometime or have a go at shirts of famous soccer-clubs in the Netherlands”.

Export countries: Qatar, Oman, United States, China and all European countries of which, Italy, France and the United Kingdom as most important.

 


Deutsch

Jack Liemburg ist seit über 10 Jahren Künstler und Performer der modernen Kunst. Auf seine ganz eigene Art übersetzt er Themen aus dem Alltag auf Leinwände und präsentiert sie dort. Bunte Kreationen mit viel Wiedererkennungswert entstehen aufgrund seiner eigenen Gefühle und Denkweisen. Sein anfänglicher Stil hatte viele Ähnlichkeiten mit Lucebert, mittlerweile hat Jack seinen eigenen Stil entwickelt mit einer Kombination von eigener Fotografie und eigenen Gemälden.

Freiberufliche Arbeit und Provisionen
Jack produziert sowohl freiberufliche Arbeit als auch auf Provision. Jährlich werden 200 bis 300 Leinwände produziert. Diese finden ihren Weg zu den einzelnen Kunden und in den letzten Jahren mit steigender Tendenz auch zu internationalen Kunsthändlern. Seine Arbeit ist auch immer mehr in inländischen und ausländischen Galerien zu finden. 
Ob es sich um ein kleines Kunstwerk für einen Privatkunden, oder Auftragsarbeiten von berühmten Holländern, wie zum Beispiel Max Verstappen und Danny & Daley Blind handelt, spielt bei Jack keine Rolle: Er genießt jede Kunst, die er machen kann. Unternehmensidentität, Farbe, Bilder und Inspiration des Künstlers verwandeln sich in ein sehr persönliches Kunstwerk.

Geschäftsreisen und Workshops
Bemerkenswerterweise macht Jack an den Mittwoch- und Freitagnachmittagen Platz für Workshops in seinem 800m² großem Anwesen. Unter seiner professionellen Anleitung lernen seine Schüler, wie sie ihre eigene Kreativität einsetzen können, um ein persönliches Bild zu erschaffen. Auf Wunsch tritt Jack auch auf seinen Geschäftsreisen für Gruppen von Einzelpersonen und Firmen auf. 
Auf die Frage “Wo siehst du deine Kunst in drei Jahren?” Antwortet Jack: “Ich weiß es nicht! Das ist eine schwierige Frage für einen Künstler wie mich. Ein Unternehmen kann zum Beispiel 10% mehr Umsatz erzielen. Ein Künstler kann seine eigene Inspiration nicht planen. Ich kreiere andere Kunst als vor ein paar Jahren, und in drei Jahren könnte ich etwas ganz anderes produzieren. Was ich immer mag, sind große Werke. Einmal wurde ich gebeten, eine große Leinwand von 3 mal 10 Metern für eine Handelsmission in China zu produzieren. Ich denke auch, dass es fantastisch wäre, einen Formel 1 Wagen irgendwann mal komplett neu zu gestalten oder sich bei Trikots berühmter Fußballklubs in den Niederlanden zu versuchen”.

Exportländer: Katar, Oman, USA, China und alle europäischen Länder, darunter fallen auch Italien, Frankreich und Großbritannien.

Mail ons!